HVORDAN FOREGÅR SILKETRYKK

KONTAKT OSS

Innen kunst blir det ofte kalt serigrafi, til vanlig kalt silketrykk. Silketrykk/serigrafi er den eneste trykkemetode som kan trykkes på nær sagt alt. Bare det kan ligge rolig, kan det trykkes på. Silketrykk er en av de eldste, om ikke den eldste, av alle trykkemetoder, som kan føres tilbake til tidlige kinesiske sivilisasjoner. I løpet av de siste 50 – 60 år har silketrykk utviklet seg fra å være en trykkemetode for kunst og håndverk til å bli en del av en moderne industri, som stadig er i utvikling. Moderne maskiner og utstyr kombinert med mere kunnskap gjør at det finnes nesten ingen grenser for hvor langt vi kan komme. PS Serigrafi AS driver som det går fram av navnet i denne bransjen. Vi holder til i Trondheim med en moderne maskinpark i egne trivellige lokaler.

Adresse: Vestre Rosten 106, 7075 Tiller
Telefon: 72 89 48 50
Telefax: 72 89 48 51
Epost: stene@ps-serigrafi.no